Menu

Udvalg

På den årlige generalforsamling vælges medlemmer til alle udvalg. Bestyrelsens medlemmer er fordelt som kontaktpersoner på de forskellige udvalg.

Cafeterieudvalg:

Cafeterieudvalget står for driften af vores cafeteria. Det tilstræbes, at cafeteriet holder åbent og kan servicere klubbens medlemmer og gæster ved div. arrangementer. Udvalget står således for planlægning og indkøb.
Henv. Grethe Nørgaard Jacobsen

Aktivitetsudvalg:

Aktivitetsudvalget planlægger og afholder arrangementer af forskellig art. Det kan være foredrag, fællesspisning, kursus mm.
Henv. Mia Gerlev Hansen

Juniorudvalg:

Juniorudvalget står for at planlægge og afholde klippeklistre-julehygge, filmaften og andre sociale arrangementer.

Stævneudvalg:

Stævneudvalget for at planlægge og afholde stævner på elev-, klub- og distriktniveau.
Henv. Henriette Jensen

Web-Sites ApS, hostet hos Internet 123