Menu

Medlemsforpligtelser

Foreningen er baseret på frivillige kræfter og som medlem forpligtiger man sig til at bære sin del af ansvaret for foreningens eksistens. Det er er et ældgammelt og rigtig fint koncept, der understøtter alle de gode værdier omkring fællesskab, holdånd, samarbejde, hjælpsomhed og fælles glæder…

I Østerby Sportsrideklub er der mange opgaver, som skal løses af medlemmerne, og vi opfordrer til at I byder ind, når der efterlyses hjælp i vores facebookgruppe for medlemmer.

Ud over dagligdagens små opgaver har vi også:

  1. 2 årlige arbejdsdage – en i foråret og en i efteråret.
  2. Sommerklargøringen af stalden, hvor der skal fejes ned, vaskes ned og males.

Den ugentlige rengøring af rytterstuen, køkkenet og toilettet. Denne bliver planlagt af bestyrelsen, så hvert aktivt medlem får tildelt en konkret uge. Det er op til jer at bytte indbyrdes, hvis ikke den tildelte uge er praktisk mulig for jer.

Vi har nogle minimumsforpligtelser, som I forpligter jer til ved indmeldelse og som gælder alle aktive medlemmer (deltagere i holdundervisningen, halvpartsryttere og opstaldere).
Minimumsforpligtelserne ændres løbende og i takt med, at vi bliver flere medlemmer – jo flere medlemmer vi er, jo mindre skal den enkelte bidrage med…

For nuværende forventer vi som minimum, at i I deltager på arbejdsdagene eller ved sommerklargøringen minimum to gange om året á 5 timer pr. aktivt medlem – og selvfølgelig altid gerne mere, for der er rigeligt at tage fat på. Timerne må gerne deles ud på flere, så tag gerne hele familien med

Derudover får alle aktive medlemmer tildelt ca. én rengøringsuge om året. Rengøringen tager ca. en time og I bestemmer selv. hvilken ugedag, I ønsker at gøre rent.

Hvis du er forældre til et medlem under 18 år, så er det dig som forældre, der bærer forpligtelsen.

Arbejdsdagene er ikke kun arbejde – det er bestemt også nogle hyggelige dag med sjov, grin og god mulighed for at lære de andre medlemmer at kende og dermed blive en del af det store sociale fællesskab, som rideklubben også er.

Web-Sites ApS, hostet hos Internet 123