Menu

Indmeldelsesblanket

Download Indmeldelsesblanket ØBR

 

 

INDMELDELSESBLANKET Østerby Sportsrideklub

 

Navn: ________________________________________________________________________________________________

 

Navn på forældre (hvis medlem er under 18 år): _______________________________________________________________________________________________________

 

Adresse:_____________________________________________________________________________________________

 

Postnummer/By:__________________________________________________________________________________________

 

Telefonnummer:____________________________ Mailadresse:________________________________________________

 

Fødselsdag og år:__________________________________   Indmeldelsesdato:____________________________

 

Jeg er indforstået med, at jeg med et medlemskab af Østerby Sportsrideklub forpligtiger mig til aktivt at deltage i alle de gøremål, små som store, det kræver at drive en rideklub som en forening. Jeg vil som medlem bidrage aktivt til en positiv ånd og godt samvær i vores fælles forening, og understøtte såvel sociale som faglige arrangementer på bedste vis.

 

Jeg er bekendt med de gældende minimumsforpligtigelser, der er for et aktivt medlemskab af Østerby Sportsrideklub og forpligter mig til at følge disse (minimumsforpligtelserne kan findes på hjemmesiden www.obr.nu under punktet ”klubben”)

 

Jeg giver i forbindelse med indmeldelsen Østerby Sportsrideklub tilladelse til at kontakte mig pr. mail i forbindelse med frivilligt arbejde for klubben.

 

Jeg er bekendt med, at den oplyste mailadresse vil blive anvendt til faktura fra Østerby Sportsrideklub.

Jeg er selv ansvarlig for at mailadressen til enhver tid er korrekt. Jeg er desuden bekendt med nedenstående opsigelsesvarsler:

 

 

Aktivt medlem:__________________________________       Passivt medlem:______________________________

 

Underskrift:__________________________________________________________________________________________

(forældreunderskrift hvis medlem er under 18 år)

 

Oprettelsesgebyr på 50,00 kr. vil blive opkrævet sammen med første faktura.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foruden indmeldelse i klubben ønsker jeg at tilmelde mig rideundervisning:

 

Dressur 1 hel time på hold:____________________ Dressur ½ time på hold:____________________

 

Spring på hold:_________________________________ Egen pony/hest:_____________________________

 

Dato for første prøvetime:_____________________ Dato for første undervisningstime:_____________________

 

Indmeldelse er bindende. Udmeldelse af rideklubben kan ske pr. 01.02 eller pr. 01.08 skriftligt med 1 måneds varsel, dvs. inden d. 01.01 eller 01.07 til kasserer på mail: kasserer@obr.nu.

Ligeledes skal alle former for undervisning opsiges skriftligt med 1 måneds varsel INDEN den første i en måned til kasserer på mail: kasserer@obr.nu OG mundtligt til den daglig leder/underviser med samme varsel.

 

Østerby Sportsrideklub har IKKE en forsikring, der dækker personskader under ridning eller ved omgangen med hestene. Vi opfordrer derfor alle vores medlemmer til at tegne en privat fritids/ulykkesforsikring samt at alle overholder de gældende regler for sikkerhed i ØBR.

 

Indmeldelsesblanket skal afleveres til daglig leder/underviser i underskrevet stand.

 

 

Modtaget den _______________________             _______________________________________________________

Daglig leder/underviser

Østerby Sportsrideklub

Web-Sites ApS, hostet hos Internet 123