Menu

Halvpartskontrakt

Download Halvpartskontrakt ØBR

 

 

Halvpartskontrakt

Rideskolehest

 

Denne aftale er indgået mellem Østerby Sportsrideklub og:

 

Navn              ___________________________________________________________________

Adresse         ___________________________________________________________________

Postnr./by     ___________________________________________________________________

Telefonnr.     ___________________________________________________________________

Mail              ___________________________________________________________________

Hest               ___________________________________________________________________

Aftalen træder i kraft den ________________________________________________________

 

Halvpartsaftalen:

 • Aftalen giver halvpartsrytteren lov/ret til at ride 2 gange om ugen på rideskolens dressurhold. Hvis halvpartsrytteren ønsker det – og daglig leder skønner, at halvpartsrytteren er klar til det – kan den ene time erstattes af deltagelse på springhold. Dette aftales endeligt med daglig leder.
 • Halvpartsaftalen giver tillige halvpartsrytteren ret til at benytter halvpartshesten/ponyen til selvstændig ridning én gang/én time i løbet af weekenden. Ridefysioterapien skal dog have mulighed for at bruge hesten, hvorfor der først kan rides efter kl. 11 lørdage. Hesten kan desuden være i brug til arrangementer/aktiviteter i klubben og dette oplyses af daglig leder.
 • Halvpartsaftalen har tillige mulighed for at ride i ferier og på helligdage – dette dog efter aftale med daglig leder.

Hvis man ikke har mulighed for at ride i ferier eller på helligdage, meddeles dette til daglig leder.

 • Halvpartsrytteren har førstevalg til at deltage på sin halvpartshest/pony ved D-stævner i klubben.

Ønsker halvpartsrytteren ikke at bruge denne ret, vil tilbuddet blive givet til en anden rytter i klubben.

 • Halvpartsrytteren har efter nærmere aftale med daglig leder lov til at deltage i udenbys stævner på halvpartshesten/ponyen.
 • Halvpartsrytteren har ret til at deltage i planlagte ture og optog (fx juleoptog) arrangeret af klubben. Ønsker halvpartsrytteren ikke at deltage meddeles dette daglig leder, så en anden rytter i klubben kan få muligheden.
 • Ved elevstævner i klubben har halvpartsrytteren IKKE fortrinsret til halvpartshesten/ponyen.
 • Halvpartsrytterne har egen ridelejr, hvor de ikke skal dele halvpartshesten/ponyen med andre.
 • Halvpartsrytteren må gerne købe udstyr som grime, gamacher, sadelunderlag, strigler mm til halvpartshesten/ponyen.
 • Halvpartsrytteren forpligter sig til at renholde halvpartshesten/ponyens sadel og hovedtøj.
 • Halvpartsrytteren forpligter sig til at bundmuge halvpartshestens/ponyens boks en gang om måneden. Halvpartsrytteren skriver sig på en selvvalgt dag på kalenderen i stalden (skriv hestens og eget navn). Boksen skal være muget og klar til indlukning kl. 15.
 • Halvpartsrytteren forpligter sig til at fordre til aften i hele stalden en dag i weekenden hver måneden (eller helligdag). Fodringen skal ske efter kl. 20 og inden kl. 23.

Halvpartsrytteren skriver sig selv på kalenderen i elevsadelrummet med anførelse af navn og telefonnummer.

 • Halvpartsrytteren forpligter sig til at tilse alle hestene, når disse er på sommerfold. Dette sker i samarbejde med de andre halvpartsryttere og de private opstaldere, som har heste på sommerfolden. Antallet af tilsyn i løbet af sommeren varierer afhængigt af antallet af halvpartsryttere og opstaldere.
 • Halvpartsrytteren er bekendt med de minimumsforpligtelser der er for aktivt medlemskab i Østerby Sportsrideklub ift. praktiske opgaver (disse fremgår af foreningens hjemmeside obr.nu) og halvpartsrytteren forpligter sig til at følge disse.
 • Det er halvpartsrytteren og kun denne, der må ride halvpartshesten/ponyen i weekenden, på helligdage og i ferier. Hesten/ponyen må ikke udlånes til anden side. Det betyder, at man ikke må lade en veninde eller forældre ride i ens sted og halvpartshesten/ponyen må ikke familiedeles eller bruges på anden vis af andre end halvpartsrytteren.
 • Halvpartsrytteren må ikke selvstændigt ride på tur på halvpartshesten/ponyen eller springe selvstændigt. Det betyder, at man rider på klubbens matrikel og under ingen omstændigheder over forhindringer af nogen art.
 • Skulle halvpartshesten/ponyen blive syg/være ikke-ride-dygtig i en periode ud over 1 måned sættes halvparten i bero. I sygdomsperioden forsøges så vidt det er muligt at skaffe en afløsning for halvpartshesten/ponyen.

Ved sygdom ud over 1 måned kan halvpartskontrakten opsiges uden varsel. Opsiges halvpartskontrakten vil denne ikke automatisk genoptages efter endt sygdomsperiode.

 • Halvpartskontrakten kan fra begge sider opsiges med en måneds varsel til den første i måneden. Opsigelsen sendes skriftligt til kassereren (kasserer@obr.nu) og meddeles daglig leder.

 

Ved misligholdelse af ovenstående aftaler opsiges halvpartskontrakten omgående og uden varsel.

 

Underskrift:

 

 

_______________________________________________________________________

Østerby Sportsrideklub                                                  Halvpartsrytteren

 1. 18 år skal forældre/værge underskrive
Web-Sites ApS, hostet hos Internet 123