Menu

Indkaldelse til Generalforsamling i Østerby Sportsrideklub

Lørdag den 25. februar 2023 kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes i rytterstuen.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsen aflægger beretning.
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budgettet for 2023.
 6. Fastsættelse af kontingentet.
 7. Behandling af indkomne forslag.
  • Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes §8, §9 og §11. Ændringsforslagene fremlægges på generalforsamlingen.
 8. Valg til bestyrelsen.
  • På valg er Trine Arngreen og Stine Barnebjerg.
  • Hverken Trine eller Stine ønsker genvalg.
 9. Valg til juniorudvalget og præsentation af dette ved nuværende medlemmer.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt
Web-Sites ApS, hostet hos Internet 123