Menu

Certificeringer ved DRF

ØBR er certificeret i sikkerhed og organisation igennem DRF

Sikkerhed

Klubber under Dansk Ride Forbund, der har opnået certificeringen “Sikkerhed”, kan benytte piktogrammet i deres markedsføring af klubber. Certificerede klubber lever op til følgende krav:

 • Klubben har en implementeret sikkerhedspolitik, der med udgangspunkt i DRFs anbefalinger angiver sikkerhedsregler for medlemmernes færden.
 • Alle nye medlemmer modtager indenfor to uger en folder om klubbens sikkerhedsregler.
 • Alle ryttere skal i henhold til sikkerhedsreglerne benytte godkendt og tilpasset sikkerhedshjelm under al ridning på klubbens faciliteter (med undtagelse af aktiviteterne voltigering og kørsel med heste, samt under deltagelse i højere dressurklasser jf. DRF’s konkurrencereglement).
 • Alle ryttere under 18 år skal benytte godkendt sikkerhedsvest under al springtræning på klubbens faciliteter. Voksne medlemmer anbefales brug af sikkerhedsvest.
 • Klubben har inden for de sidste 3 år tilbudt deres medlemmer og ansatte DRF kurset “Sikkerhed ved ridning og omgang med heste” og sikret de ansattes deltagelse i et Førstehjælpskursus.
 • Klubben tilbyder sine medlemmer undervisning og prøveaflæggelse i Intromærker samt Ryttermærke 1- 5.
 • Klubbens ansatte er instrueret i brug af brandmateriel og bekendt med beredskabsplan for klubbens faciliteter ved brand.
 • Klubbens baner er jævne og skridsikre, indendørsbanerne har fastbarriere på min. 120 cm og udendørs er der som minimum opsat dressurhegn. Alle klubbens gangarealer er oplyste og lettilgængelige for ryttere (og heste).
 • Der er på klubbens areal hensigtsmæssigt og tilgængeligt placeret førstehjælpskasse til såvel rytter som hest.
 • Klubbens ansatte undervisere er alle mindst 16 år. Hvis der undervises af personer under 18 år, skal der være en ansvarlig myndig leder til stede.

 

Organisation

Klubber under Dansk Ride Forbund, der har opnået certificeringen “Organisation”, kan benytte piktogrammet i deres markedsføring af klubber. Certificerede klubber lever op til følgende krav:

 • Klubben har en hjemmeside og en mailadresse. Hjemmesiden indeholder information om certificeringsordningen.
 • Klubbens vedtægter og aktivitetsplan er tilgængelige på klubbens hjemmeside.
 • Klubben har udarbejdet et organisationsdiagram eller plan over bestyrelse og udvalg, der kan findes på klubbens hjemmeside.
 • Klubben har udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen samt funktions- og ansvarsbeskrivelser for bestyrelse, udvalg og ansatte. Forretningsorden og ansvarsbeskrivelser er tilgængelige på klubbens hjemmeside.
 • Klubbens bestyrelse afholder mindst 6 bestyrelsesmøder om året med min. 14 dages varsel og med dagsorden, hvor regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning er fast punkt. Beslutningsreferater fra møderne er tilgængelige på klubbens hjemmeside.
 • Ejerforhold omkring klubbens faciliteter (f.eks. stald og ridehus) og driftsansvaret (f.eks. pensionærdrift og rideskoledrift) skal fremgå tydelige af klubbens hjemmeside og velkomstmateriale.
 • Alle nye medlemmer modtager velkomstmateriale, hvoraf fremgår at de er medlem af en klub under DRF og hvad dette indebærer. Velkomstmaterialet indeholder også oplysninger om klubbens forsikringsforhold for medlemmerne.
 • Alle medlemmers tilmeldinger til klubbens ydelser dokumenteres gennem en tilmeldingsblanket eller en kontrakt og klubben følger op på sine debitorer gennem en fast rykkerprocedure.
 • Klubben er repræsenteret ved distriktsrådsmøder, Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøder samt i eventuelle lokale idrætsråd/samvirker.
 • Klubben opfylder sine forpligtigelser over Danmarks Idræts-Forbund med rettidig indberetning af medlemstal og overfor Dansk Ride Forbund ved opdaterede bestyrelsesoplysninger.
Web-Sites ApS, hostet hos Internet 123