Menu

Frivillige hjælpere til stævner

Til stævnerne har vi brug for rigtig mange frivillige hjælpere til en bred vifte af opgaver. Der er opgaver nok til alle og i alle aldre. Vi har her lavet en liste over de forskellige opgaver og hvad der kræves.

Sekretariat:

Her bliver alt administrativt ifm. stævnet behandlet. Dvs. modtagelse af betalinger, klargøring af startlister, dommerlister, uddeling af præmier, indtastning og udregning af resultater. Uden et velfungerende sekretariat fungerer stævnet ikke. Hvis man er interesseret i at hjælpe i sekretariatet, kan man hurtigt blive sat ind i opgaverne

Springbane:

På banen hjælper man med at bygge banerne før klasserne og stå på banen under klasserne. Her sørger man for at sætte bomme op, når de bliver revet ned og bygge de spring op, som bliver væltet. Banehjælperne markerer også start og mål i selve klasserne.

Skrivere:

Skrivere skal bruges både til dressurstævne og springstævner.

Til dressur stævnerne sidder man sammen med dommeren og skriver de karakterer ned dommer fortæller til de enkelte øvelser. Man skal også skrive de kommentarer ned, som dommeren kommer med til de enkelte øvelser.

Til springstævnerne sidder man sammen med dommeren og skriver de antal fejl ned, som rytterne evt. får i løbet af en bane og den tid, som der rides på. Det er alt sammen noget dommeren fortæller.

Dressurbane:

Der skal ikke bruges nogen hjælpere på selve banen under et dressurstævne.

Til elevstævner er der en voksen hjælper, som sikre at de yngste ryttere er klar og evt. guide dem ind på banen. Der skal være en hjælper, der samler prutter på opvarmingsbanen og mellem klasserne på dressurbanen og ved stævner indendørs skal der være en portåbner.

Køkkenhjælp:

Der er altid brug for køkkenpersonale, da der er meget salg i cafeteriet i løbet af et stævne. Cafeteriet åbner gerne 1 times tid før stævnets start og lukker lidt efter det er slut. Man hjælper med at lave maden og ekspedere.

Runnere:

Runneren er sekretariatets hjælpende hånd.

Til dressurstævnerne er de kritikhentere – dvs. at de henter kritikker hos dommeren og bringer dem op i sekretariatet, hvor resultatet regnes ud. De skriver også løbende resultaterne på startlisterne som hænger på opslagstavlerne. De er også stik-i-rend-dreng, hvis dommere, speakere eller skrivere mangler noget under klasserne.

Til springstævnerne hjælper de ligeledes med at hænge startlister og baneskitser op før hver klasse.

Før stævnet:

Her hjælper man med klargøring/rengøring af de lokaler og materialer, der skal bruges til stævnet. Oppyntning af ridehus og klargøring af blomster. Man hjælper også med opsætning af den første springbane og med hegnet om dressurbanen.

Efter stævnet:

Her hjælper man med at tage banerne ned og ellers generel oprydning efter alle de mange mennesker, der har været med til stævnet.

 

Er du interesseret i at hjælpe til stævnerne så skriv dig endelig på hjælpelisten enten på Facebook eller på opslagstavlen i stalden. På selve stævnedagen kan du altid tilbyde din hjælp i sekretariatet.

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende det at være hjælper til et stævne kan du kontakte staevne@obr.nu

Web-Sites ApS, hostet hos Internet 123